Uslovi korišćenja BELEX web stranica

Prava i obaveze korisnika

Ovim Uslovima korišćenja BELEX web stranica (u daljem tekstu: Uslovi) regulišu se odnosi između Vas kao korisnika podataka i informacija (u daljem tekstu: Korisnik) i Beogradske berze a.d. Beograd (u daljem tekstu: BELEX). Korišćenjem ovih web stranica, Korisnik bez primedbi izjavljuje da razume i prihvata da postupa u skladu sa ovim Uslovima.

BELEX čini podatke sadržane na ovim web stranicama dostupnim javnosti isključivo u informativne svrhe, i time nikome i nigde, direktno ili indirektno ne nudi sklapanje poslova, niti čini ponudu za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti. Podaci sadržani na ovim stranicama ne predstavljaju ni u kom slučaju investicioni savet niti preporuke od strane BELEX-a za kupovinu ili prodaju bilo kakvih hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, kao ni  preporuke u vezi kvaliteta bilo kog izdavaoca hartija od vrednosti ili drugih finansijskih instrumenata, članova BELEX-a, investicionih fondova ili drugih lica spomenutih na ovim web stranicama.

BELEX daje Korisniku ograničenu, neprenosivu i neekskluzivnu dozvolu slobodnog korišćenja web stranica BELEX što podrazumeva pravo da bez posebne saglasnosti BELEX-a gleda, štampa, kopira i koristi  sadržaj ovih web stranica isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i to na način kojim se ne ugrožavaju zakonom garantovani interesi BELEX-a i ne nanosi šteta standardnoj upotrebi baze podataka.
Podatke koji su sadržani na ovim internet stranicama nije dozvoljeno, u celini ili delimično, na bilo koji način distribuirati, reprodukovati, licencirati, davati u podlicencu, menjati i sl., kao ni kopirati, umnožavati ili na bilo koji drugi način koristiti u svrhu stvaranja ili uvećanja prihoda, direktno ili. indirektno, bez izričite prethodne pisane saglasnosti BELEX-a.

Kopiranjem se smatra umnožavanje sadržaja web strane ili nekog njenog dela, bilo kojim načinom ili sredstvom elektronskim i štampanim medijima bez posebne pisane dozvole BELEX-a. Dozvoljeno je slobodno i bez naknade preuzimanje i objavljivanje tekstova sa web stranice BELEX - Press kutak uz obavezu navođenja izvora. 

Zabranjeno je korišćenje sadržaja BELEX web stranica  u bilo kakve ilegalne svrhe ili svrhe koje štete ugledu ili poslovnim interesima BELEX-a, i/ili  nanose štetu redovnom korišćenju BELEX web stranica. Zabranjeno je prikazivanje BELEX web stranica u okviru i kao deo web stranice Korisnika ili trećeg lica, kao i korišćenje njenog sadržaja bez naznake o izvoru ili njihovo prikazivanje na nekoj drugoj web strani.

Podaci

Korisnik razume i prihvata da su svi podaci, sadržaj, grafika, tekst, zaštitni znaci, logotipi i svi ostali materijali sadržani na ovim web stranicama zaštićeni propisima prava intelektualne svojine.

BELEX nastoji da podaci i informacije koje predstavljaju sadržaj web stranica budu istiniti, precizni i blagovremeni, a da pristup web stranicama bude kontinuiran i neometan, ali BELEX to ne može garantovati i ne prihvata nikakvu odgovornost u tom smislu. BELEX nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz eventualnog prenošenja virusa do čega može doći tokom korišćenja web stranica.
Ovde sadržani podaci, uključujući i tržišne podatke i pokazatelje, pribavljeni su iz izvora koje smatramo pouzdanima, ali BELEX ne tvrdi niti daje ikakve garancije da su potpuni ili tačni, te ih treba na taj način razumeti. BELEX preko ovih web stranica čini dostupnim javnosti i podatke koje  izdavaoci hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata dostavljaju BELEX-u u skladu sa obavezama izveštavanja javnosti utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima i aktima BELEX-a. Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakve garancije BELEX-a, izričite ili prećutne, bilo kom Korisniku ili trećim licima za njihovu tačnost, blagovremenost, potpunost ili pouzdanost za neku određenu svrhu.

Podaci na ovim web stranicama su takve prirode da se menjaju bez prethodnog upozorenja i mogu postati zastareli, te svaki podatak pribavljan putem ovih web stranica treba da verifikujete pre nego što na osnovu njega delujete.

BELEX nije odgovorna za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili, direktno ili indirektno, iz korišćenja podataka i informacija sadržanih na ovim web stranicama.

BELEX zadržava pravo da modifikuje ili transformiše svoje web stranice, da im ograniči pristup ili da ga prekine.

BELEX je preduzela mere sigurnosti kojima raspoložive podatke štiti od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog sticanja od strane trećih lica, ali ne može garantovati potpunu sigurnost i zaštitu privatnosti na Internetu, te ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju možete pretrpeti zbog zlopotrebe, izmene ili neovlašćenog sticanja podataka koji se prenose putem Interneta.

BELEX može na svojim web stranicama prihvatiti oglašavanje svojih članova, uključenih kompanija i drugih organizacija. Postojanje takvih oglasa ni u kom slučaju ne znači da BELEX na bilo koji način preporučuje oglašivače.

Lični podaci

Ako preko BELEX web stranica koristite uslugu koja zahteva unošenje ličnih podataka, to činite po sopstvenoj volji. Lični podaci koje sami dajete BELEX će koristiti u svrhu u koju ste ih i dali. BELEX neće prenositi vaše lične podatke trećim licima. Ličnim podacima smatraju se bilo koji podaci na osnovu kojih možete biti identifikovani, direktno ili indirektno. 

BELEX može koristiti lične podatke Korisnika u druge svrhe ili proslediti podatke Korisnika trećim licima, samo: (a) ukoliko ima pristanak Korisnika ili (b) ukoliko je na to obavezan u skladu sa odredbama zakona.

Linkovi 

Ukoliko niste sa BELEX-om drugačije ugovorili u pisanom obliku, dozvoljeno Vam je da postavite link na stranicu BELEX, pod sledećim uslovima: (a) link mora voditi na URL adresu http://www.belex.rs ne na druge stranice unutar web stranica BELEX; (b) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smeju narušavati ili umanjiti poslovni ugled vezan uz kompanije na BELEX i njene logotipe i znakove; (c) izgled, položaj i drugi aspekti linka ne smeju biti takvi da stvaraju netačan utisak da je BELEX sa nekim na neki način povezana ili ga sponzoriše; (d) kada se link aktivira, web stranica BELEX mora se ukazati na celom ekranu, a ne u okviru ("frame") stranice na kojoj se nalazi link, i (e) BELEX zadržava pravo da po jednostranoj volji uskrati pristup svojim web stranicama putem linka.

Web stranice BELEX sadrže, isključivo kao pomoć korisnicima, linkove na druge web stranice. Korišćenje takvih linkova ili web stranica je isključivo odgovornost Korisnika. BELEX neće odgovarati za tačnost ili pouzdanost bilo kojih podataka, informacija, mišljenja, saveta ili izjava koje se nalaze na tim stranicama. Postojanje takvih linkova na BELEX web stranicama ne podrazumeva da BELEX prihvata bilo kakvu odgovornost vezanu uz sadržaj ili korišćenje tih web stranica.

Ostalo

Svaka upotreba BELEX web stranica koja je u skladu sa ovde navedenim uslovima slobodnog korišćenja  je dozvoljena i besplatna.

Svako korišćenje sadržaja BELEX web stranica  na način koji se razlikuje od odredbi navedenih ovim Uslovima, kao i svako prekoračenje obima slobodnog korišćenja predviđenog ovim Uputstvom smatraće se nezakonitom upotrebom BELEX web stranica i BELEX će preduzeti pravne radnje protiv takvog ponašanja korišćenjem svih sredstava  raspoloživih u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, uz pravo sprečavanja pristupa BELEX web stranicama sa određene Internet adrese.

U slučaju da se utvrdi da su neke odredbe ovih Uslova u celosti ili delimično ništave ili nesprovodive iz bilo kojeg razloga, to neće uticati na važenje ili sprovođenje preostalih odredabi ili njihovih delova.

BELEX zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja bez prethodnog upozoravanja Korisnika. Takve izmene obavezuju Korisnika te preporučujemo da ovu stranicu često posećujete kako bi bili blagovremeno i potpuno informisani o njenom sadržaju.

Internet adresa BELEX-a je: www.belex.rs. Svaka slična adresa koja se može pojaviti na Internetu nema direktne ili indirektne veze sa BELEX-om izuzev BELEX servisa www.belex.info koji predstavlja internet stranicu BELEX dostupnu ovlašćenim korisnicima.

 

Vrednost996,38
Promena-1,66
% -0,17%
29.05.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,1153
USD/RSD107,9304
Izvor NBS, 29.05.2024.
Tržišna kapitalizacija - 29.05.2024.
449.733.934.513 RSD
3.840.095.483 EUR
Vesti sa Berze
09.05.2024.
BELEXsentiment za maj 2024. godine
07.05.2024.
BELEX Monthly Report - April 2024. - 07.05.2024.
04.04.2024.
BELEXsentiment za april 2024. godine
Poslednje vesti
29.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Medifarm a.d. , Beograd
29.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Inex - bakar a.d. , Majdanpek
29.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Lučić Prigrevica a.d. , Novi Sad
29.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Srbija Tis a.d. , Zaječar
29.05.2024.
Sazivanje Skupštine akcionara - Ratar a.d. , Pančevo