29.12.2022.
Objava opštih akata Beogradske berze a.d. Beograd

Komisija za hartije od vrednosti je Rešenjem o usklađivanju Beogradske berze a.d. Beograd sa Zakonom o tržištu kapitala (del.br. Komisije: 2/2-120-2883/7-22, od29.12.2022. godine; prij. br. Berze: 01/1-5314/22, od 29.12.2022.godine), dala saglasnost na opšta akta Berze doneta u postupku usklađivanja akata i organizacije sa Zakonom o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 129/21):

(1) Statut Beogradske berze a.d. Beograd (04/1 br. 3849-1/22, od 6.9.2022. godine),

(2) Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 4022/22, od 29.9.2022. godine),

(3) Pravilnik o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 4024/22, od 29.9.2022. godine),

(4) Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 4023/22, od 29.9.2022. godine),koja su OBJAVLJENA NA INTERNET STRANICI BERZE, dana 29.12.2022.godine, teSTUPAJU NA SNAGU

prvog radnog dana po proteku roka od 8 (osam) dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici Berze:

- 9. JANUARA 2023. godine –


Statut
Pravila Berze
Listing Berze
Tarifnik Berze

Vrednost865,76
Promena4,15
% 0,48%
03.02.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,3269
USD/RSD107,6789
Izvor NBS, 03.02.2023.
Tržišna kapitalizacija - 03.02.2023.
422.096.509.457 RSD
3.597.610.688 EUR
Vesti sa Berze
01.02.2023.
BELEXsentiment za februar 2023. godine
01.02.2023.
BELEX Monthly Report - January 2023
04.01.2023.
BELEXsentiment za januar 2023. godine
Poslednje vesti
03.02.2023.
Ponuda za preuzimanje akcija skraćeni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.
Ponuda za preuzimanje akcija osnovni tekst - Centroslavija a.d., Novi Sad
03.02.2023.
Sazivanje Skupštine akcionara - Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac
03.02.2023.
Obaveštenje o prinudnom otkupu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
03.02.2023.
Obaveštenje o značajnom učešću - Poljoprivredna stručna služba Subotica a.d., Subotica