Prethodne konferencije Berze

XVIII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2019"
Beograd, 12. novembar 2019.

Održana 12. novembra u Hotelu Hyatt, Konferencija je okupila brojne predstavnike domaće i inostrane stručne, investicione i medijske javnosti.

Na Konferenciji su razmatrane teme i oblasti koje se odnose na makroekonomske tokove u zemlji i regionu, kao i njihov uticaj na tržište kapitala. Kroz panel diskusije i sprecijalna predavanja govorilo se i o uticaju savremenih tehnologija (fintech - financial technology) na pristup izvorima finansiranja, kao i o trendovima na tržištima kripto-valuta i budućnosti regionalnih tržišta kapitala.

Konferenciju je svečano otvorio Siniša Krneta, direktor Beogradske Berze. Tokom prvog panela diskutovalo se o makroekonomskim perspektivama u zemlji i regionu, kao i o njihovom uticaju na tržište kapitala.

Tema drugog panela ovogodišnje Konferencije Berze bila je "Strategija Razvoja tržišta kapitala", dok je poslednji deo panel Konferencije bio je posvećen i trenutnim trendovima na tržištima kripto-valuta, koje se često povezuju sa berzanskim poslovanjem, ali koje imaju i svoje specifičnosti i ozbiljne regulatorne nedostatke, koji su se najsnažnije pokazali kada je započeo drastičan pad vrednosti ovih instrumenata na svim tržištima. 

Na ovogodišnjoj konferenciji su održana čak tri specijalna predavanja na teme koje predstavljaju novitete na tržištu kapitala. 

U okviru Konferencije Beogradske berze, po deveti put za redom, dodeljene su i nagrade kompanijama koje su, prema oceni Komisije Beogradske berze, u protekoj godini ostvarile najviši nivo kvaliteta izveštavanja i odnosa prema investicionoj javnosti. Zlatna plaketa za najbolje odnose sa investitorima uručena je kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

Paralelno sa panel delom Konferencije, u okviru 9. Regionalne investitorske konferencije, koja je organizovana u saradnji sa kompanijom WOOD & Company, realizovano je preko 60 direktnih bilateralnih sastanaka između menadžmenta 14 najkvalitetnijih kompanija iz Srbije i regiona i institucionalnih investitora.

Zlatni sponzor 18. po redu Međunarodne konferencije Beogradske berze bila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, a među sponzorima su bili Univerzitet Singidunum, Udruženje banaka Srbije, Wood & Company i Komercijalna banka a.d. Beograd.

XVII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2018"

Beograd, 15. novembar 2018.

Konferencija pod nazivom “Upgrade in Belgrade 2018” održana je 15. novembra u Hotelu Hyatt, i okupila je brojne predstavnike domaće i inostrane stručne, investicione i medijske javnosti. Na Konferenciji su razmatrane teme i oblasti koje se odnose na makroekonomske tokove u zemlji i regionu, kao i njihov uticaj na tržište kapitala. Kroz panel diskusije i sprecijalna predavanja govorilo se i o uticaju savremenih tehnologija (fintech - financial technology) na pristup izvorima finansiranja, kao i o trendovima na tržištima kripto-valuta i budućnosti regionalnih tržišta kapitala.

U okviru Konferencije Beogradske berze, po osmi put za redom, dodeljene su i nagrade kompanijama koje su, prema oceni Komisije Beogradske berze, u protekoj godini ostvarile najviši nivo kvaliteta izveštavanja i odnosa prema investicionoj javnosti. Zlatna plaketa za najbolje odnose sa investitorima uručena je kompaniji NIS a.d. Novi Sad, dok je Plaketu za dugoročno kvalitetne odnose sa investitorima dobila kompanija Podravka iz Koprivnice, koja se već nekoliko godina u nazad nalazi među prvim kompanijama prema obavljenoj analizi Komisije Berze.

Paralelno sa panel delom Konferencije, u okviru 8. Regionalne investitorske konferencije, koja je organizovana u saradnji sa kompanijom WOOD & Company, realizovano je preko 80 direktnih bilateralnih sastanaka između menadžmenta 14 najkvalitetnijih kompanija iz Srbije i regiona i institucionalnih investitora.

Zlatni sponzor 17. po redu Međunarodne konferencije Beogradske berze bila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, a među sponzorima su bili Univerzitet Singidunum i Udruženje banaka Srbije.

XVI MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2017"
Beograd, 7. novembar 2017.

I 16. Međunarodna konferencija Beogradske berze organizovana je na dva paralelna koloseka. Pored panel diskusija i specijalnih predavanja, u saradnji sa kompanijom WOOD & Company, organizovana je i 7. Regionalna investitorska konferencija, na kojoj su predstavnici iz 14 kompanija iz četiri zemlje regiona imali priliku da se predstave investitorima iz 22 investicione kompanije, na preko 100 B2B sastanaka. U izboru za kompaniju sa najboljim odnosima sa investitorima u 2017. godini Zlatna plaketa za najbolje odnose sa investitorima uručena je kompaniji NIS a.d. Novi Sad, dok je Plaketu za najveći napredak u kvalitetu odnosa sa investitorima dobila kompanija Valamar Riviera iz Poreča.

Panel deo Konferencije okupio je preko 200 učesnika, iz redova domaćih investitora, bankara, finansijskih posrednika, predstavnika državnih institucija, ali i domaćih i stranih kompanija, predstavnika medija, itd. Centralne teme bile su makroekonomski položaj i rezultati srpske privrede, strategija razvoja tržišta kapitala, kao i inovacione tehnologije na finansijskim tržištima. U okviru diskusija posebno su istaknuti problemi finansiranja start-up i malih i srednjih preduzeća, nedostatak alternativnih izvora finansiranja, izostanak stimulativne poreske regulative, kao i izostanak investitora i novih tržišnih materijala na domaćoj berzi.

Zlatni sponzor Konferencije bila je kompanija NIS a.d. Novi Sad, a među sponzorima su bili i Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kao Srebrni sponzor, Banca Intesa, Centralni registar depo i kriling hartija od vrednosti, Raiffeisen Future, Victoria Group, i Udruženje banaka Srbije.

XV MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2016"
Beograd, 3. novembar 2016.

U četvrtak, 3. novembra 2016. u hotelu Hyatt Regency održana je 15. Međunarodna konferencija Beogradske berze, UPGRADE IN BELGRADE 2016. Konferenciji Berze prisustvovalo je preko 300 učesnika iz sveta finansija, tržišta kapitala, bankarstva i biznisa, među kojima i direktori i predstavnici 13 najvećih berzi Južne i Istočne Evrope, top menadžeri preko 25 akcionarskih društava iz regiona, kao i portfolio investitori koji svoje investicione portfelje baziraju na ovom regionu. U sklopu Konferencije održana su dva panela: „Makroekonomske perspektive Srbije i regiona" i „Unija tržišta kapitala", kao i specijalna predavanja na temu iskustava sa turskog tržišta kapitala, MiFID2 evropske regulative o tržištima kapitala i blockchain tehnologijama, a kompanija NIS a.d. Novi Sad predstavila je i projekat aminskog postrojenja u Elemiru.

U sklopu prateće, 6. Regionalne investitorske konferencije, organizovane u saradnji sa internacionalnim partnerom WOOD&Company profesionalni investitori i akcionarska društva iz regiona održali su preko 120 B2B sastanaka na kojima su diskutovane mogućnosti finasiranja rasta prisutnih kompanija putem investiranja u njihove hartije od vrednosti. U sklopu Konferencije Berze dodeljena je i nagrada kompanijama koje su u prethodnom periodu ostvarile najbolje odnose sa investitorima. Dobitnik Zlatne plakete za 2016. godinu bila je Zavarovalnica Triglav iz Ljubljane, dok su Srebrnu plaketu dobile kompanije NIS a.d. Novi Sad i Atlantic Grupa iz Zagreba.

XIV MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2015"
Beograd, 19. novembar 2015.

Konferencija UPGRADE IN BELGRADE 2015 okupila je preko 300 učesnika iz zemlje i inostranstva, koji su se kroz aktivnu diskusiju osvrnuli na aktuelne makroekonomske tokove u zemlji, njihov mogući uticaj ali i, u Srbiji još uvek neuspostavljenu, vezu između razvoja tržišta kapitala i pokretanja privrede, kao i na druge alate tržišta kapitala koji u Srbiji nisu raspoloživi ili nisu dovoljno iskorišćeni u domaćem okruženju.

Teme panela 14. po redu Konferencije Beogradske berze bile su makroekonomsko okruženje i izazovi novih evropskih post-trgovačkih projekata, dok su kroz više izdvojenih specijalnih predavanja dodatno predstavljene oblasti razvoja i izgradnje tržišta kapitala, strategije upravljanja javnim dugom u Srbiji, zaštita investitora putem minimiziranja prevarnih radnji u finansijskim izveštajima, kao i razvoj regionalnog tržišta električne energije. Paralelno sa panel delom Konferencije, u okviru 5. Regionalne investitorske konferencije,  realizovani su direktni bilateralni sastanci između menadžmenta 16 najkvalitetnijih kompanija iz Srbije i regiona i institucionalnih investitora.

U okviru Konferencije Beogradske berze, po šesti put za redom, dodeljene su i nagrade kompanjiama koje su, prema oceni Komisije Beogradske berze, u protekoj godini ostvarile najviši nivo kvaliteta izveštavanja i odnosa prema investicionoj javnosti. Zlatna plaketu za najbolje odnose sa investitorima u 2015. godini dodeljena je kompaniji NIS a.d. Novi Sad, sa srpskog tržišta kapitala, dok su dve srebrne plakete dodeljene kompanijama Hrvatski telekom d.d. iz Hrvatske i Zavarovalnica Triglav d.d. iz Slovenije.

XIII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2014"
Beograd, 18. novembar 2014.

Pored prilike da se u godini u kojoj se obeležavaju dva značajna jubileja srpske Berze – 120 godina od osnivanja i 25 godina od reosnivanja ove institucije, osvrne unazad i podseti početaka i značaja principa sigurnosti i poverenja na kojima se zasniva berzansko poslovanje, Konferencija "Upgrade in Belgrade 2014" je, kao i prethodnih godina, bila i događaj na kom su potraženi odgovori na aktuelna pitanja i smernice za budući razvoj nebankarskog finansijskog tržišta u Srbiji.

Preko 200 učesnika iz zemlje i inostranstva, se kroz aktivnu diskusiju osvrnulo na makroekonomske tokove u zemlji, njihov mogući uticaj ali i, u Srbiji još uvek neuspostavljenu, vezu između razvoja tržišta kapitala i pokretanja privrede. U tom smislu, teme Konferencije su bile fokusirane na tri ključne oblasti: makroekonomsku situaciju u Srbiji, mogućnosti finansiranja poslovanja domaćih preduzeća putem tržišta kapitala i dosadašnji i budući očekivani razvoj srpske fondovske industrije. Pored toga, održano je i specijalno predavanje na temu praktičnih aspekata emisije i trgovanja municipalnim obveznicama, kroz studiju slučaja grada Šapca.

U okviru Konferencije Berze održana je i Četvrta regionalna investitorska konferencija, u okviru koje su se predstavnici investicionih društava na preko 125 individualnih B2B sastanaka direktno susreli sa menadžmentom najkvalitetnijih akcionarskih društava u regionu i diskutovali mogućnosti ulaganja u akcije ovih kompanija. Nagrada za najbolje odnose sa investitorima u prethodnoj godini ove godine dodeljena je hrvatskoj kompaniji T-HT (Hrvatski Telekom), koja je ispunila najviše standarde izveštavanja javnosti putem interneta, ali i postavila visoke standarde u okviru nastupa na tržištu kapitala i izlaska na tržište u ranijim godinama.

XII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2013"
Beograd, 19. novembar 2013.

Rezultati 12. Međunarodne konferencija Beogradske berze “UPGRADE IN BELGRADE 2013”, koja je 19. novembra 2013. godine održana u beogradskom hotelu Hyatt Regency, u mnogome su prevazišli očekivanja većine učesnika. Očekuje se da će pristustvo velikog broja domaćih i međunarodnih stručnjaka, učesnika na tržištu kapitala, kao i menadžera fondova pod čijom se upravom nalazi aktiva od preko 100 milijardi evra koji su kroz direktne razgovore upoznati sa poslovanjem domaćih i drugih listiranih kompanija u regionu, u narednom periodu rezultirati u realizaciji novih rešenja i prilika za investiranje na domaćem tržištu kapitala.

Učesnici Konferencije “UPGRADE IN BELGRADE 2013” imali su priliku da čuju prezentacije i iznesu sopstvene stavove na teme makroekonomskog okruženja, potencijalima integracije tržišta u regionu, perspektive penzijske reforme u Srbiji i novih investicionih proizvoda, odnosno alternativa na domaćem tržištu kapitala, ali i da, zajedno sa top menadžerima najboljih kompanija iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Makedonije učestvuju na preko 150 individualnih razgovora u okviru 3. Regionalne investiorske konferencije, koja je, 2013. godine, organizovana u saradnji sa kompanijom Wood & Company, jednim od vodećih investicionih društava u Centralnoj Evropi.

Po četvrti put za redom, na 12. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze dodeljena je nagrada kompaniji koja je, prema istraživanju Komisije za IR, u tekućoj godini ostvarila najbolje rezultate prema odnosima sa investitorima. Kao i prethodne tri godine, Plaketu je dobila kompanija NIS a.d. Novi Sad, čije izveštavanje u oblasti odnosa sa investitorima poštuje visoke međunarodne standarde.

XI MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2012"
Beograd, 21. novembar 2012.

UPGRADE IN BELGRADE 2012, međunarodna Konferencija Beogradske berze, 11. po redu, održana je 21. novembra u beogradskom Hotelu Tulip Inn Putnik. Konferenciji je prisustvovalo preko 150 domaćih i stranih profesionalaca iz oblasti tržišta kapitala i finansijskog poslovanja, a centralne teme bile su perspektive tržišta dužničkih hartija od vrednosti na domaćem tržištu kapitala i mogućnosti realizacije prve inicijalne javne ponude (IPO) u Srbiji.

U okviru posebnog dela Konferencije - panel diskusije na temu: »Kriza ekonomije i politika« vodeći domaći stručnjaci, analitičari i predstavnici medija dali su osvrt na aktuelno stanje srpske privrede, zavisnost ekonomskog razvoja od dešavanja na domaćoj političkoj sceni i izneli svoja očekivanja za naredni period.

Po treći put za redom, na 11. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze dodeljena je nagrada kompaniji koja je, prema istraživanju Komisije za IR i anketi sprovedenoj na internet prezentaciji Berze, u protekloj godini ostvarila najbolje rezultate u odnosima prema investitorima - NIS a.d. Novi Sad, a posebna Plaketa za za visok nivo kvaliteta odnosa prema investitorima u prethodnim godinama uručena je predstavnicima kompanije Metalac a.d. Gornji Milanovac.

U sklopu 11. Međunarodne konferencije Beogradske berze obeleženo je i pet godina od prvih listiranja akcija domaćih akcionarskih društava na Listingu Beogradske berze. Tim povodom, predstavnici kompanija čije su akcije listirane 2007. godine: Tigar a.d. Pirot, Energoprojekt holding a.d. Beograd i Soja protein a.d. Bečej dali su svoj osvrt i iskustva na Listingu Beogradske berze.

X MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2011"
Beograd, 17. novembar 2011.

Jubilarna 10. Međunarodna konferencija Beogradske berze, održana 17. novembra u Hotelu Continental Beograd, okupila je brojne predstavnike domaće i inostrane stručne, investicione i medijske javnosti. U fokusu interesovanja učesnika istovremeno su se našle aktuelne teme koje intrigiraju i domaću i svetsku javnost. Više od dvesta učesnika diskutovalo je na temu primene novog Zakona o tržištu kapitala, čija je primena otpočela upravo 17. novembra 2011. godine, goruće krize u evrozoni, prednosti IPO-a i dualnog listinga, kao i važnosti tačne i pravovremene informisanosti.

Paralelno sa glavnim programom Konferencije održani su i sastanci predstavnika domaćih kompanija uključenih u trgovanje na Berzi sa zainteresovanim investitorima u formi razgovora 1:1. Takođe, u okviru Konferencije dodeljena je i Plaketa Beogradske berze kompaniji koja je u 2011. godini ostvarila najbolje odnose sa investitorima, što je druga po redu dodela Plakete za najbolji IR u Srbiji.

Zaključci doneti na 10. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze u centru pažnje imali su izazove koji se odnose na praktičnu primenu novog Zakona o tržištu kapitala, uticaj makroekonomske (ne)stabilnosti na tržište kapitala, poterbu za tačnim, sveobuhvatnim i pravovremenim informacija iz poslovanja kompanija i mogućnost efikasnog sprovođenja IPO procedura.

IX MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2010"
Beograd, 18. novembar 2010.

U okviru Devete međunarodne Konferencije Beogradske berze, koja je 18. novembra održana u beogradskom Hotelu Continental, preko 150 učesnika iz zemlje i inostranstva diskutovalo je na aktuelne teme koje se odnose na perspektive i stabilnost finansijskih tržišta, proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji kao i savremenih trendova i rešenja koja će uticati na razvoj tržišta kapitala u narednom periodu.

Teme koje su 2010. godine bile u centru pažnje berzanskih stručnjaka grupisane su u okviru sledećih panela:
- Finansijsko tržište - kako do stabilnosti? - gde je zaključeno da dodatni podstrek stabilnosti finansijskog tržišta može doneti razvoj i pojednostavljenje funkcionisanja tržišta korporativnih obveznica, kao i celokupan razvoj domaćeg tržišta kapitala.
- Tržište kapitala Srbije na putu ka EU - u kom su izneta praktična iskustva država koje su se već naknadno priključile Evropskoj uniji, uz preporuke u vezi prihvatanja i usvajanja obavezne zakonske regulative EU, ali i novog načina i kuluture poslovanja.
- Finansijske inovacije - nove tehnologije - panel u okviru kog je istaknuto da nove tehnologije mogu doneti značajna unapređenja, ali istovremeno i nove izazove za regulatore i organizatore tržišta kapitala.

U toku Konferencije održana su i specijalna predavanja na temu upotrebe Scorecard-a (IFC), trenutnog stanja u oblasti odnosa sa investitorima u zemljama u okruženju (USAID PFS Program), kao i predstavljanje tržišta kapitala Republike Srpske. Takođe, po prvi put, na 9. Međunarodnoj konferenciji Berze dodeljena je nagrada za najkvalitetnije odnose sa investitorima ostvarene u prethodnom periodu od strane domaćih kompanija.

VIII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE 2009"
Beograd, 19-20. novembar 2009.

Osma međunarodna konferencija Beogradske berze, UPGRADE IN BELGRADE, koja je održana 19. i 20. novembra 2009. godine u Hotelu Continental, okupila je preko 200 domaćih i stranih stručnjaka iz oblasti berzanskog i brokerskog poslovanja, menadžera fondova, bankara, analitičara, univerzitetskih profesora i drugih stručnjaka.

Konferencija je, kao i prethodnih godina, imala za cilj da među učesnicima podstakne razgovore na teme koje dominiraju u industriji razvijenog berzanskog poslovanja i na berzanskim tržištima u regionu Jugoistočne Evrope.

Rad Konferencije organizovan je u pet panela, a u svakom od panela plenarnoj diskusiji su prethodila izlaganja renomiranih, mahom međunarodnih, stručnjaka iz odgovarajućih oblasti. Teme koje su 2009. godine bile u centru pažnje učesnika Konferencije bile su: "Makroekonomske perspektive za 2010. godinu", "Korporativni IR - Investor relations", "Manipulacija - krivotvorenje tržišta", "Tržišta energije - mogućnosti i iskustva" i "Neke tehnike unapređenja likvidnosti". Tokom Konferencije održano je i specijalno predavanje »Klimatske promene i tržište«, prezentacija »Scorecard-a - unapređenje prakse korporativnog upravljanja« i radionica na temu »Praktični uvid u trgovanje strukturiranim derivatima«.

U okviru Konferencije održana je i izložba arhivskih materijala Beogradske berze i saradnika, organizovana povodom obeležavanja 115. godina od osnivanja i 20 godina od reosnivanja Beogradske berze.

VII MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE: Belgrade SuperMarket: One Stop - Learn All"
Beograd, 13-14. novembar 2008.

Sedma međunarodna konferencija Beogradske berze, održana u svetlu početka globalne finansijske krize, u centar pažnje stavila je aktuelne probleme, koji neminovno zahvataju kompletna tržišta kapitala, bez obzira na stepen razvijenosti i mesto koje imaju u svakom pojedinačnom sistemu, odnosno, državi u kojoj se nalaze. Opšti utisak učesnika Konferencije je neophodnost ujednačenog delovanja na prevazilaženju krize, većeg poštovanja i unapređenja pravne regulative na svim nivoima, kao i vraćanja ugleda i poverenja u tržište i njegove institucije.

Teme koje su obrađene na protekloj Konferenciji obuhvatale su: sukob interesa, socijalna odgovornost kompanija i nove finansijske proizvode, ali i uticaj globalne finansijske krize na lokalna tržišta kapitala.

U zaključcima Konferencije naglašeno je da dalji razvoj finansijskog sistema i tržišta kapitala mora podrazumevati povećanje kapaciteta institucija nadležnih za sprovođenje nadzora nad finansijskim tržištem, unapređenje poreske politike u korist tržišta kapitala, okrenutost države razvoju tržišta i procesa privatizacije, itd. Takođe, zakljčeno je da kompanije čijim se akcijama još uvek ne trguje na Beogradskoj berzi sadrže veliki potencijal za razvoj domaćeg tržišta kapitala, s obzirom na uspešnost poslovanja, ostvarene prihode i tržišno učešće. Velika zainteresovanost domaćih i stranih institucionalnih investitora za ove kompanije pokazuje da su svakako u pitanju potencijalni budući blue-chipovi domaće privrede, ali je pred regulatorima i drugim institucijama  još uvek značajan put izbora i sprovođenja odgovarajućeg procesa otvaranja i uključivanja ovih kompanija na tržište kapitala. Neophodna je i reakcija tržišnih učesnika  - lokalnih banaka, fondova, brokera, berzi i medija, u vidu zajedničkog nastupa, pomoći subjektima kojima je to potrebno i obezbeđivanja odgovarajućih investicionih proizvoda, ali i povećavanja obaveštenosti,  unapredjenja edukacije građana i korektnog nastupa u javnosti.

VI MEÐUNARODNA KONFERENCIJA - "UPGRADE IN BELGRADE"
Beograd, 15-16. novembar 2007.

Zaključci koji su doneseni na Šestoj međunarodnoj konferenciji Beogradske berze mogu se ukratko sumirati u sledeće:
- Priključivanje FIX protokolu, kao globalno priznatom načinu komunikacije, omogućiće srpskom tržištu kapitala efikasniju komunikaciju, unapređenje bezbednosti i sigurnosti informacija kao i unapređenje njihove dostupnosti u kontekstu regionalnog povezivanja tržišta. Izuzetno značajni aspekti ovog projekta svakako su i povećanje znanja, ali i satisfakcije klijenata, kao i sposobnosti stimulisanja i bržeg usvajanja razvoja buduće baze klijenata.
- Moderna programska (software) rešenja algoritamske trgovine omogućavaju jednostavnije upravljanje sve kompleksnijom tržišnom dinamikom. Ova rešenja pružaju značajne mogućnosti koje se odnose na brzinu, obim, strategiju, market mejking, izvršenje transakcija, upravljanje rizikom, direktan pristup tržištu uz mogućnost povezivanja sa FIX protokolom, kao i na regionalno povezivanje i kreiranje regionalne mreže učesnika tržišta.
- Strukturirani proizvodi, zbog povećane tražnje, doživljavaju veliku ekspanziju na svetskim tržištima, što rezultira uvećavanjem asortimana ovih proizvoda. Kako tržište Srbije ima dobru perspektivu rasta, može se očekivati i razvoj tržišta finansijskih derivata tipa fjučersa i opcija.
- Dalji razvoj domaćeg tržišta kapitala stvoriće potrebu uvođenja rejting sistema, čiji je osnovni zadatak da investitore upozore na rizike koje nosi investiranje u određene hartije od vrednosti.
- Inicijalna javna ponuda (IPO), koja predstavlja prvi izlazak akcija na primarno tržište kapitala, najčešće se koristi kao instrument za privatizaciju velikih javnih kompanija.
- Finansijska tržišta južne i istočne Evrope nude izazove i šanse za prodavce podataka i snabdevače finansijskom tehnologijom. Velika tražnja za tržišnim podacima i informacionim sistemima koji ih prate proizilazi iz ubrzanog rasta bankarskog i brokerskog obima poslovanja uzrokovanog rastom broja privatnih klijenata i medija koji pokrivaju “berzanske” teme.

V MEĐUNARODNA KONFERENCIJA -"KUDA IDU BERZE?"
Beograd, 14-15. novembar 2006.

Osnovna ideja Pete međunarodne konferencije Beogradske berze, pod nazivom "Kuda idu Berze?", sadržana je u sagledavanju budućnosti berzi i berzanskog poslovanja, kroz integracije i razmenu iskustava razvijenih svetskih tržišta i berzi u razvoju. Konferencija je održana 14 i 15. novembra 2006. godine u Hotelu Inter-Continental Beograd, a među učesnicima našli su se i predstavnici Nacionalne asocijacije dilera Sjedinjenih Američkih Država (NASD), Euronext-a, Morgan Stanley-a, Nacionalne korporacija za zaštitu investitora SAD (SIPC), Svetske banke, stranih investicionih fondova, vodećih domaćih kompanija, kao i berzi, brokerskih društava i drugih institucija tržišta kapitala iz Evrope, Severne i Južne Amerike i Azije.

Konferencija "Kuda idu berze?" obuhvatila je četiri panela, koji su pokrivali posebne aktuelne oblasti berzanskog poslovanja i tržišta kapitala. Na osnovu izlaganja i diskusija koje su usledile, doneti su sledeći zaključci:
- značaj informacionih tehnologija kao inicijalnog pokretača promena i savremenih mogućnosti razvoja i dalje je prioritetan
- jasna je potreba za utvrđivanjem i preciziranjem plana saradnje berzi u oblasti kreiranja kompatibilnih infrastruktura i njihovog povezivanja, što između ostalog podrazumeva i kreiranje koherentnog regulatornog okvira na bazi direktiva Evropske unije, podsticanje efikasne razmene informacija, stvaranje bezbednih i efikasnih struktura za trgovanje, kliring i saldiranje, kao i smanjenje troškova u međutržišnom trgovanju i saldiranju
- profesionalni investitori, među kojima posebno investicioni fondovi i njihova politika ulaganja, dominantan su pokazatelj stanja na lokalnim tržištima
- sa stanovišta želja investitora sa razvijenih tržišta, posebno se ističu mogućnosti dugoročnog rasta, postojanje odgovarajućih mehanizama upravljanja i finansijske kontrole izdavalaca, kao i kredibilitet i postojanje dugoročne vizije razvoja na strani učesnika tržišta, Istaknuta je i potreba kvartalnog izveštavanja od strane domaćih kompanija, kao i snažna podrška razvoju nezavisnih istraživanja kompanija u lokalnim okvirima
- zaštita investitora je i dalje u centru pažnje, posebno sa stanovišta pravne regulative, korporativnog izveštavanja i informisanja, na šta je ukazala i dosadašnja praksa
- različiti pristupi na putu ka privlačenju investitora i izgradnji poverenja u tržište kapitala mogući su kroz uvođenje više klasa listiranja sa različitim standardima korporativnog upravljanja, zaštitu interesa investitora i vlasničkih prava kao i pravovremeni pristup jasnoj, potpunoj i relevantnoj informaciji i druge prakse koje su dale zadovoljavajuće rezultate na razvijenim tržištima

IV MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - "OČUVANJE INTEGRITETA I EFIKASNOSTI TRŽIŠTA KAPITALA"
Beograd, 2-4. novembar 2005.

Kao osnovni zaključci Četvrte međunarodne konferencije izdvojili se se sledeći:
- Očuvanje integriteta tržišta je imperativ nastupanja i ponašanja svih učesnika, institucija tržišta kapitala, privrede, različitih struka i profesija.
- Dogradnja regulatornog okvira u pravcu otkrivanja i sankcionisanja dezintegritetnih faktora kao i edukacija u tom domenu mora biti deo redovnog profesionalnog usavršavanja kako državnih kontrolnih organa, samoregulatornih tela i brokera, tako i drugih profesija povezanih sa tržištem kapitala.
- Tehnički razvoj zahteva posebnu pažnju svih učesnika tržišta kapitala, s obzirom na to da otvara nove mogućnosti zloupotrebe, ali i nove alate za njihovo otklanjanje, sprečavanje i blagovremeno sankcionisanje.
- Povezivanje tržišta i uspostavljanje minimalne tehnološke i organizacione standardizacije uslov je uspešnosti očuvanja integriteta svakog pojedinačnog, kao i svih tržišta zajedno, imajući u vidu snažne procese globalizacije tržišta.
- Velika odgovornost nalazi se i u rukama svih onih koji izveštavaju o tržištu, bilo da su u pitanju finansijski analitičari, trgovci ili novinari, jer neadekvatno prenete ili netačne informacije stvaraju klimu (ne) poverenja u celokupno tržište kapitala, što je osnovni uzrok njegove destabilizacije i integracije.

III MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
Beograd, 16-17. novembar 2004.

Treća međunarodna konferencija Beogradske berze organizovana je u okviru proslave 110. godišnjice od osnivanja Beogradske berze. Izložba starih hartija od vrednosti Beogradske berze podsetila nas je na mesto, ulogu i značaj koji je Beogradska berza zauzimala u domaćoj i evropskoj ekonomiji na kraju XIX i početkom XX veka, kao i na "umetnost trgovine" i principe poverenja i ravnopravnosti učesnika, neophodne preduslove za efikasno funkcionisanje tržišta kapitala u svim epohama i na svim prostorima.

Treća međunarodna konferencija Beogradske berze posebno je bila orijentisana na sledeće aktuelne teme iz oblasti akcionarstva i tržišta hartija od vrednosti:
- Berzanski indeksi
- Korporativno upravljanje i akcionarstvo
- Regionalna saradnja
- Investicioni i penzioni fondovi.

U radu Konferencije učestvovali su ugledni stručnjaci iz različitih tematskih oblasti, među kojima i predstavnici Dow Jones-a, FESE-a, FEAS-a, kao i berzi i investicionih fondova iz zemalja u okruženju.

II MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - "PRIVREDNO EKONOMSKE VEZE ZEMALJA REGIONA"
Beograd, 25. novembar 2003.

U okviru Druge međunarodne konferencije Beogradske berze održano je i prvo javno predstavljanje Projekta informacionog povezivanja berzi jugoistočne Evrope - JVE portal. Predstavnici berzi koje su učestvovale u Projektu i eminentni stručnjaci iz oblasti ekonomije, prava i informatike su u toku Konferencije izložili svoja viđenja, značaj i mogućnosti privrednog povezivanja zemalja u regionu.

Cilj Projekta informacionog povezivanja berzi jugoistočne Evrope bio je prikazivanje lokalnih tržišta, njihovih prednosti i nedostataka. Šest berzi zemalja bivše SFRJ, pod pokroviteljstvom slovenačkog Ministarstva finansija, završilo je realizaciju projekta koji je zainteresovanim investitorima omogućio da, na jednom mestu, imaju sve potrebne podatke: pravila berze, aktuelnu sitaciju na tržištu i u ekonomskom okruženju, mogućnost uvida u istorijske podatke, ali i u najaktuelnije podatke iz trgovanja. Istovremeno, predstavljene su i sve brokerske kuće, članovi berzi, kao i sve značajnije i atraktivnije hartije od vrednosti pojedinog tržišta.

Tematski opseg drugog dela Konferencije bio je usmeren ka davanju prikaza aktuelne situacije na domaćem trzištu kapitala i mogućnosti uključivanja u svetske finansijske tokove i dinamiku razmene informacija sa drugim tržištima.

I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA - "REGIONALNA KONFERENCIJA O RAZVOJU FINANSIJSKOG TRŽIŠTA"
Beograd, 9-10. decembar 2002.

Prva međunarodna konferencija Beogradske berze organizovana je u saradnji sa EastWest Institutom, U.S. Agency for International Development i Institutom G17.

U radu Konferencije učestvovali su: predstavnik OECD-a, predstavnici berzi iz Atine, Bukurešta, Podgorice, Zagreba, Ljubljane, zatim Savezna komisija za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, Savezno i Republičko ministarstvo finansija, predstavnici pravosudnih organa, advokatskih kancelarija, finansijskih institucija i mnogi drugi.

Tokom Konferencije, na osnovu izlaganja i diskusija koje su usledile, sačinjeni su sledeći zaključci:
- Zaštita investitora definisana je kao prvi prioritet i u nadnacionalnim pravilima regulacije (IOSCO). Nivo zaštite investitora i razvoj finansijskog tržišta su usko povezani, što znači da se razvojem regulatornih institucija određuje i nivo zaštite, koji se povećava posle svake berzanske krize i masovnog ugrožavanja prava eksternih vlasnika. Nestabilnost vlasničke strukture ima za posledicu i nestabilnost tržišta. Stoga zaštitu prava akcionara treba dodatno regulisati i unaprediti pravnim standardima, učiniti transparentnije donošenje zakona i harmonizaciju sa direktivama Evropske unije.
- U najvećem broju zemalja dominiraju sistemi korporativnog upravljanja i finansijski sitemi koji daju manju pravnu zaštitu investitorima u odnosu na sisteme koji pružaju najveću zaštitu. S tim u vezi, preporučuju se pravne reforme koje treba da pojačaju zaštitu investitora. Takođe se preporučuje promena zakona o preduzećima davanjem eksplicitnih prava akcionarima i /ili regulacija finansijskih tržišta.
- Uočene slabosti, karakteristične gotovo za sva tržišta kapitala u zemljama u tranziciji, mogu se otkloniti ili ublažiti usvajanjem zakona koji su u funkciji razvoja tržišta kapitala (na pr. Zakon o investicionim fondovima, Zakon o penzionim fondovima, Zakon o računovodstvu, Zakon o preduzećima i sl.), zasnovanih na preporukama Međunarodne organizacije za hartije od vrednosti.
- Principi korporativnog upravljanja OECD-a nisu obavezujući, ali se preporučuju, posebno u delu: prava akcionara, jednakog tretmana, objavljivanja informacija i njihove transparentnosti, koje bi takođe trebalo ugraditi u nova zakonska rešenja.
- Intenzivnije trgovanje akcijama na Beogradskoj berzi ukazuje na izvestan stepen devijantnih i manipulativnih pojava na tržištu, često prouzrokovanih nedovoljnim poznavanjem ove oblasti, koje su zapažene i u berzama zemalja članica regiona. Iz tog razloga, pokrenute su inicijative usmerene ka edukacijama i različitim vidovima obrazovanja.
- Potpisivanjem Protokola edukativnog konzorcijuma finansijskih tržišta izražena je spremnost regionalnih berzi za unapređenje postojećeg nivoa edukovanosti i informisanosti učesnika na tržištu kapitala. Protokolom se uspostavljaju osnove komunikacije i razvoja međusobne saradnje sa tržištima iz regiona, po tržišno centralizovanom poslovnom modelu. Formiranje konzorcijuma za unapređenje finansijskih analiza, uz podršku i partnerstvo međunarodnih institucija, omogućiće jugoistočnoj Evropi da sopstvenim kapacitetima stvori region sa profesionalnim i etičkim kadrom i poslovnim kvalifikacijama, koje će biti prepoznatljive ne samo u regionu već i van njega. Ovo će doprineti stvaranju preko potrebnih regionalnih standarda edukacija o tržištu kapitala.
- Treba prihvatiti preporuku svetskog udruženja berzi da je berzama potrebna nezavisnost i sloboda delovanja unutar pravila zakonomernog okruženja. Iz prakse je evidentno da previše uplitanja od strane države može da ometa funkcionisanje tržišta, i po pravilu, to čini.

Vrednost992,18
Promena-9,89
% -0,99%
13.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0769
USD/RSD108,3443
Izvor NBS, 13.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 13.06.2024.
449.809.574.978 RSD
3.842.001.069 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice