Standard Listing - 28.09.2023.

Nije bilo hartija sa prometom