JESV - Jedinstvo a.d. , Sevojno

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
29.05.2024.7.4380,00%00////7.1762350MKT
28.05.2024.7.4386,21%1074.3807.4387.4387.4387.4387.1862571MKT
27.05.2024.7.0036,09%2621.834.8407.0007.0007.0207.0037.4385323MKT
24.05.2024.6.601-5,70%30198.0206.7006.5336.7006.6017.1681933MKT
23.05.2024.7.0000,00%1070.0007.0007.0007.0007.0007.1481812MKT
22.05.2024.7.0000,00%00////7.3681610MKT
21.05.2024.7.0000,00%00////7.3681660MKT
20.05.2024.7.0000,00%00////7.3681660MKT
17.05.2024.7.0000,00%00////7.3681660MKT
16.05.2024.7.0000,00%00////7.3681660MKT
15.05.2024.7.0000,00%1284.0007.0007.0007.0007.0007.3801601MKT
14.05.2024.7.0000,00%00////7.3801320MKT
13.05.2024.7.0000,00%00////7.7141300MKT
10.05.2024.7.0000,00%00////8.7391300MKT
09.05.2024.7.0000,00%00////8.8341310MKT
08.05.2024.7.0000,00%00////8.7841110MKT
07.05.2024.7.0000,00%00////8.7841060MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene