U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

NIS a.d., Novi Sad - Vesti za 2012. godinu

20.12.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.12.2012.Potpisan sporazum o izgradnji vetroelektrane Plandište - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.12.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Poslovni plan kompanije za 2013.godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.11.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.11.2012.Završen projekat modernizacije rafinerije Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Periodični finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.10.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.10.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.09.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.08.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Objavljen periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Objavljen Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012. godine 15.8.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.07.2012.Objavljen nerevidiran periodični finansijski izveštaj za period januar-jun 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.07.2012.Objavljeni finansijski i proizvodni rezultati za prvo polugodište 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.07.2012.Prezentacija rezultata poslovanja NIS-a za prvo polugodište 2012. godine u ponedeljak, 30.7.2012. godine u 10:00h - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
04.07.2012.Izveštaj o održivom razvoju za 2011.godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.06.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.06.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - NIS a.d., Novi Sad
25.06.2012.Bonitetna kuća Rating unapredila rejting NIIS-a sa 5A3 na 5A2 - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.06.2012.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora Društva - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Predlog Statuta - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Predlog Osnivačkog akta - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Poziv za IV redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će biti održana 25.6.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
22.05.2012.Upravni odbor odobrio koncepciju razvoja proizvodnje baznih ulja u rafineriji Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.05.2012.Objavljen izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 18.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.05.2012.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-mart 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.05.2012.Objavljen kvartalni izveštaj o poslovanju za prvi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
09.05.2012.Imenovan novi nezavisni član Upravnog odbora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
09.05.2012.Najava dostavljanja konsolidovanog kvartalnog finansijskog izveštaja 14.5.2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – novo postrojenje u Rafineriji Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – projekat modernizacije Te To Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – namera osnivanja Slobodne zone Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Objavljen periodični finansijski izveštaj za prvi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Objavljen Izveštaj o rezultatu poslovanja u prvom kvartalu 2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 3.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.04.2012.Objavljene napomene uz Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2012.Prezentacija rezultat poslovanja ostvarenih u 1. kvartalu 2012. godine 27.4.2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.03.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
12.03.2012.Potpisan Sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijala - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Potvrda nezavisnog revizora o tačnosti Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Objavljen Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Finansijski izveštaji za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
13.02.2012.Objavljeni podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.02.2012.Predstavljen investicioni program u oblasti ekologije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS

Arhiva vesti

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost992,18
Promena-9,89
% -0,99%
13.06.2024. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,0769
USD/RSD108,3443
Izvor NBS, 13.06.2024.
Tržišna kapitalizacija - 13.06.2024.
449.809.574.978 RSD
3.842.001.069 EUR
Vesti sa Berze
12.06.2024.
MREL obveznice Raiffeisen banke uključene na Open Market segment Regulisanog tržišta Beogradske berze a. d. Beograd
04.06.2024.
BELEXsentiment za jun 2024. godine
03.06.2024.
BELEX Monthly Report - May 2024.- 03.06.2024.
Poslednje vesti
13.06.2024.
Obaveštenje promenama u značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Prospekt dugoročnih obveznica I emisije - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Odluka o uključenju dužničkih hartija od vrednosti na Open Market - Raiffeisen banka a.d. Beograd, Beograd - RFBN01
12.06.2024.
Obaveštenje o značajnom učešću - Srbija Tis a.d. , Zaječar
12.06.2024.
Godišnji dokument o objavljenim informacijama - Woksal a.d. , Užice