U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.

NIS a.d., Novi Sad - Vesti za 2012. godinu

20.12.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
17.12.2012.Potpisan sporazum o izgradnji vetroelektrane Plandište - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.12.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Poslovni plan kompanije za 2013.godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.11.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.11.2012.Konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.11.2012.Završen projekat modernizacije rafinerije Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Kvartalni izveštaj za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
01.11.2012.Periodični finansijski izveštaj za period januar-septembar 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
29.10.2012.Najava dostavljanja Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.10.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
06.09.2012.Izveštaj sa sednice Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.08.2012.Poslovna vest - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Objavljen periodični sažeti konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-jun 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
15.08.2012.Objavljen Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.08.2012.Najava dostavljanja kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2012. godine 15.8.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
31.07.2012.Objavljen nerevidiran periodični finansijski izveštaj za period januar-jun 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.07.2012.Objavljeni finansijski i proizvodni rezultati za prvo polugodište 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.07.2012.Prezentacija rezultata poslovanja NIS-a za prvo polugodište 2012. godine u ponedeljak, 30.7.2012. godine u 10:00h - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
04.07.2012.Izveštaj o održivom razvoju za 2011.godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.06.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.06.2012.Izveštaj sa održane Skupštine akcionara sa odlukama - NIS a.d., Novi Sad
25.06.2012.Bonitetna kuća Rating unapredila rejting NIIS-a sa 5A3 na 5A2 - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
18.06.2012.Izveštaj sa održane sednice Upravnog odbora Društva - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Predlog Statuta - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Predlog Osnivačkog akta - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
25.05.2012.Poziv za IV redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će biti održana 25.6.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
22.05.2012.Upravni odbor odobrio koncepciju razvoja proizvodnje baznih ulja u rafineriji Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
21.05.2012.Objavljen izveštaj sa sednice Upravnog odbora održane 18.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.05.2012.Objavljen periodični konsolidovani finansijski izveštaj za period januar-mart 2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.05.2012.Objavljen kvartalni izveštaj o poslovanju za prvi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
09.05.2012.Imenovan novi nezavisni član Upravnog odbora - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
09.05.2012.Najava dostavljanja konsolidovanog kvartalnog finansijskog izveštaja 14.5.2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – novo postrojenje u Rafineriji Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – projekat modernizacije Te To Novi Sad - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Poslovna vest – namera osnivanja Slobodne zone Pančevo - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Objavljen periodični finansijski izveštaj za prvi kvartal 2012.godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
03.05.2012.Objavljen Izveštaj o rezultatu poslovanja u prvom kvartalu 2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
30.04.2012.Najava dostavljanja kvartalnog finansijskog izveštaja 3.5.2012. - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
27.04.2012.Objavljene napomene uz Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad
27.04.2012.Objavljen Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
26.04.2012.Prezentacija rezultat poslovanja ostvarenih u 1. kvartalu 2012. godine 27.4.2012. godine - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
14.03.2012.Godišnji dokument o objavljenim informacijama u 2011. godini - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
12.03.2012.Potpisan Sporazum o eksploataciji geotermalnih potencijala - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Potvrda nezavisnog revizora o tačnosti Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
02.03.2012.Objavljen Konsolidovani finansijski izveštaj za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Izveštaj nezavisnog revizora za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
20.02.2012.Finansijski izveštaji za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
13.02.2012.Objavljeni podaci iz nerevidiranog finansijskog izveštaja za 2011. godinu - NIS a.d., Novi Sad - NIIS
10.02.2012.Predstavljen investicioni program u oblasti ekologije - NIS a.d., Novi Sad - NIIS

Arhiva vesti

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Vrednost899,87
Promena-0,69
% -0,08%
21.09.2023. 14:01:01Detaljnije
EUR/RSD117,2072
USD/RSD110,1675
Izvor NBS, 21.09.2023.
Tržišna kapitalizacija - 21.09.2023.
426.880.770.986 RSD
3.642.103.650 EUR
Vesti sa Berze
05.09.2023.
BELEXsentiment za septembar 2023. godine
01.09.2023.
BELEX Monthly Report - August 2023. - 01.09.2023.
31.08.2023.
IVAN LEPOSAVIĆ - Novi izvršni direktor Beogradske berze
Poslednje vesti
21.09.2023.
Obaveštenje o nameri preuzimanja - Metalac Proleter Gornji Milanovac a.d. , Gornji Milanovac
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Potisje precizni liv a.d. , Ada
21.09.2023.
Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
21.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd
20.09.2023.
Polugodišnji izveštaj za 2023. godinu - Termika-Beograd a.d. , Beograd