DINN - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
27.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
26.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
25.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
22.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
21.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
20.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
19.09.2023.7.5000,00%00////19160MKT
18.09.2023.7.5007,14%54405.0007.5007.5007.5007.50063752MKT
15.09.2023.7.0000,00%00////54560MKT
14.09.2023.7.0000,00%00////54560MKT
13.09.2023.7.0000,00%00////54560MKT
12.09.2023.7.0000,00%00////54460MKT
11.09.2023.7.0000,00%00////5460MKT
08.09.2023.7.0000,00%00////54260MKT
07.09.2023.7.0000,00%00////54290MKT
06.09.2023.7.0000,00%00////54260MKT
05.09.2023.7.0000,00%00////54110MKT
04.09.2023.7.0000,00%00////54120MKT
01.09.2023.7.0000,00%00////54160MKT
31.08.2023.7.0000,00%00////54120MKT
30.08.2023.7.0000,00%23161.0007.0007.0007.0007.00077351MKT
29.08.2023.7.0000,00%00////7700MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene