RSRES05A2025 - Republika Srbija, Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
13.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
12.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
11.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
10.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
07.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
06.06.2024.95,00000,00%119.1361.13295,000095,000095,000095,0000119.136500.0001MKT
05.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
04.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
03.06.2024.95,00000,00%00////000MKT
31.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
30.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
29.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
28.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
27.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
24.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
23.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
22.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
21.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
20.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
17.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
16.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
15.05.2024.95,00000,00%00////000MKT
14.05.2024.95,00000,00%00////000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene