DINNPB - Philip Morris Operations a.d. , Niš

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
27.09.2023.7.664-4,19%1076.6407.6707.6607.6707.6643401.2392MKT
26.09.2023.7.9990,00%00////3401.1550MKT
25.09.2023.7.9990,00%00////3201850MKT
22.09.2023.7.9990,00%00////3201850MKT
21.09.2023.7.9990,00%00////3201900MKT
20.09.2023.7.9990,00%00////3201900MKT
19.09.2023.7.9990,00%00////3002030MKT
18.09.2023.7.9992,75%20159.9807.9997.9997.9997.9993402562MKT
15.09.2023.7.7850,00%15116.7757.7857.7857.7857.7853152441MKT
14.09.2023.7.7850,00%00////3052290MKT
13.09.2023.7.7850,00%00////3002240MKT
12.09.2023.7.7853,87%1781.385.9407.7997.5207.8007.7863334506MKT
11.09.2023.7.4950,36%103772.0357.4957.4957.5007.4954114004MKT
08.09.2023.7.4680,00%00////4112200MKT
07.09.2023.7.4680,92%1411.053.0447.4007.3807.4907.4685623749MKT
06.09.2023.7.4000,00%00////5381900MKT
05.09.2023.7.4000,00%00////5381900MKT
04.09.2023.7.4000,00%322.2007.4007.4007.4007.4005411761MKT
01.09.2023.7.4000,00%22162.8007.4007.4007.4007.4005031982MKT
31.08.2023.7.4000,00%00////5831460MKT
30.08.2023.7.4000,01%24177.5887.3997.3997.4007.4006071702MKT
29.08.2023.7.3990,00%00////5732880MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene