FINT - Fintel energija a.d. , Beograd

uporedi sa
Datum trgovanjaCena% PromenaObimPrometOpenMinMaxVWAPUkupna ponudaUkupna tražnjaBroj
trans
Metod*
28.09.2023.6700,00%00////2002000MKT
27.09.2023.6700,00%00////2002000MKT
26.09.2023.6700,00%00////2002000MKT
25.09.2023.6700,00%00////2002000MKT
22.09.2023.6700,00%00////2002000MKT
21.09.2023.6704,69%42.6806706706706702002041MKT
20.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
19.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
18.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
15.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
14.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
13.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
12.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
11.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
08.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
07.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
06.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
05.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
04.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
01.09.2023.6400,00%00////2002000MKT
31.08.2023.6400,00%00////2002000MKT
30.08.2023.6400,00%00////2002000MKT
29.08.2023.6400,00%00////2002000MKT

* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja

* MPC - Metod preovlađujuće cene